Hoppa till innehåll

Nytt datacenter i samarbete med Datacenter 365

    Drift av våra kunders, eller vår egna, infrastruktur är en stor del av vardagen på Pramir. Vi har sedan starten jobbat med flera parallella datacenter och redundanta systemlösningar för att på sätt säkerställa en hög tillgänglighet för våra kunder.

    Under sommaren 2021 så har vi ingått ett partnerskap tillsammans med Datacenter 365 vilket innebär att vi nu har utökat vår kapacitet för driftstjänster.

    Vi ser ett fortsatt stort behov av fysisk drift i kombination med molntjänster som exempelvis Microsoft 365 vilket gör att vi väljer att satsa ytterligare på vår fysiska drift.