Hoppa till innehåll

Integrationer

Integrationer mellan system och funktioner är ofta något som uppleves som komplicerat och svårt att få på plats samtidigt som det ofta är lösningen för att effektivisera och bygga bort flaskhalsar. Pramir har många års erfarenhet av att integrera ett stort antal systemlösningar för att effektivisera eller bygga nya tjänster.

Exempel på vad vi gör är systemintegrationer, konsolidering av data, datawarehouselösningar, automatisering av processer, hantering av integrationsprogramvara etc.

Funktioner för din verksamhet

Pramir har ett stort antal egenutvecklade system och funktioner som passar i de flesta organisationer. Funktionerna är till för att lösa specifika uppgifter, ofta i kombination med befintliga system och lösningar

Exempel på vad vi gör är sjukfrånvarohantering, sms-funktioner, ledningssystem, automatiserade funktioer, chattlösningar, dokumentation av GDPR etc.

Helpdesk/NOC/Övervakning

Allt fungerar inte alltid som man önskar och då behöver man på ett enkelt sätt kunna få hjälp. Tillsammans med våra partners så erbjuder vi helpdeskfunktioner för små till stora bolag, dygnet runt och årets alla dagar.

Exempel på vad vi gör är helpdeskfunktioner, NOC, övervakning av system och applikationer etc.